våra tjänster

sjövalla byggservice

Kvalitet, kompetens och kundfokus
Sjövalla Byggservice har som främsta mål att alltid leverera ett resultat som gör kunden nöjd. För oss står kvalitet, service och tillgänglighet högst på dagordningen och vi går in för vårt jobb till 100 procent.

sjövalla byggservice

Våra tjänster

Vår verksamhet bygger på två huvudområden, skadereparationer och byggservice, och bland våra uppdragsgivare finns försäkringsbolag, rederier, fastighetsbolag och elektronikföretag – men även en del privatkunder.  Tack vare lång erfarenhet i branschen har vi ett stort kontaktnät av underleverantörer som vi kan anlita vid behov.Vi är en helhetsleverantör och koordinator, försäkringsbolagets förlängda arm, med stort kundfokus och ambition att alltid leverera det lilla extra. Vid till exempel en vattenskada sköter vi kontakten med försäkringsbolag och sanerare, och utför besiktningar och kalkyler.

På Sjövalla Byggservice är vi noga med att hålla oss uppdaterade och ser till att ständigt vidareutbilda vår personal. På så sätt håller vi oss ajour, vilket är viktigt för att hålla högsta kvalitet.
Vi har ett miljötänk som genomsyrar hela verksamheten.Vi är noga med att återvinna och källsortera allt rivningsmaterial, men också att välja miljövänliga lösningar vad gäller transporter och logistik.Vi är certifierade och diplomerade enligt flera kvalitets- och miljösystem.

LOKAL
ANPASSNINGAR

Vi anpassar lokalen efter hyresgästernas behov. Vi riktar oss till fastighetsägare, anpassar lokaler efter kundens önskemål och behov – för att det på bästa sätt ska passa verksamheten. Vårt mål är att din verksamhet ska fortgå med så få störningsmoment som möjligt.

SKADEREPERATIONER

Sjövalla Byggservice åtgärdar alla typer av fastighetsskador. Vårt fokus ligger i att snabbt vara på plats, identifiera skadeorsaken och stoppa den, för att i mesta möjliga mån minimera följdskador.Det kan vara skadereparationer efter en brand, vattenläcka eller påkörningsskador. Vi tar oss an helheten, från besiktning och till myndighetskontakter och rapportering till försäkringsbolag. På så sätt vill vi garantera att du som kund alltid kan känna dig trygg med att vi tar hand om och återställer skadan på bästa möjliga sätt. Vid en akut olycka eller skada är det extra viktigt med ett positivt bemötande. Vi ser det som vår uppgift att ta oss an själva skadan, men också att stötta och hjälpa dem som drabbats. Vi sätter våra kunder i fokus och vill att de ska känna sig trygga, hela vägen.

BYGGSERVICE

Sjövalla Byggservice erbjuder totaltentreprenad så att du som kund ska känna dig trygg med en genomtänkt helhetslösning anpassad efter just dina behov. Vi är med från början till slut, från ritning till färdigt projekt. Inom ramen för våra byggservicetjänster utför vi främst ombyggnationer, tillbyggnationer, stambyten och lokalanpassningar, stora och små projekt. Vid lokalanpassningar av till exempel kontors- eller butikslokaler är vi flexibla, och lägger upp projektet så att den ordinarie verksamheten ska kunna pågå samtidigt, med så få störningsmoment som möjligt.Vi ser också till att hålla rent och snyggt, både under pågående projekt och när vi är klara.  Vårt mål är att ha korta byggtider, när vi tar oss an ett projekt gör vi först upp en tidsplan och sedan håller vi oss till den

Sjövalla VVS