Debiterings-kostnader

Prisuppgifter:

Timkostnad: 495 kr

Servicebil 295kr kr / tillfälle

Resor i tjänst 85 kr / km

Trängselskatt/tillfälle Måndag – Fredag

25% moms tillkommer på ovan priser.

Vi börjar debitera från och med det då vår servicesnickare startar bilen tills dess att han är klar med hela arbetet. Under pågående arbete kan snickaren behöva inhandla och hämta material samt bortforsla eventuellt skräp/emballage, denna tid och resor kan komma att debiteras er.

Minsta tid vi debiterar är 2 timmar + kilometerkostnad.
Vi erbjuder ROT-avdrag

   Adress

Tagenevägen 22
422 59 Hisings Backa

   Telefon

031-51 54 70

   E-postadress

post@sjovallabygg.se

Våra kontor

Göteborg

   Adress
Tagenevägen 22
422 59 Hisings Backa

   E-postadress
post@sjovallabygg.se

Kungsbacka

   Adress
Faktorvägen 17
434 37 Kungsbacka

   E-postadress
kungsbacka@sjovallabygg.se

Stora Höga

   Adress
Stationsvägen 10
444 60 Stora Höga

   E-postadress
storahoga@sjovallabygg.se

Lysekil

  Adress
Datavägen 5
453 38 Lysekil

   E-postadress
lysekil@sjovallabygg.se