Om oss

sjövalla byggservice

Vi på Sjövalla Byggservice AB gör det mesta inom byggservice. För oss står kvalitet, service och tillgänglighet högst på dagordningen och vi går in för vårt jobb till 100 procent.

Om oss

Sjövalla Byggservice AB startade sin verksamhet den 30 mars 1992. Vår huvudsakliga inriktning var från början att arbeta gentemot försäkringsbolag (vattenskador, brandskador samt inbrottsskador) vilket vi tidigare gjort och som har gett oss stor kunskap, kompetens och erfarenhet inom området.

Med åren har vi successivt breddat oss och har nu många av de större fastighetsägarna och förvaltarna som våra fasta kunder. Idag är hälften av våra uppdrag försäkringsrelaterade.

Den andra hälften är entreprenader, ombyggnader, hyresgä​stanpassningar och service uppdrag för en mängd fastighetsägare, bostadrättsföreningar, hotell och butikskedjor.

Vårt verksamhetsområde är till huvuddelen Göteborg med omnejd.Vår ambition och vår bästa reklam är vår höga servicenivå samt nöjda kunder. Detta har vi kunnat uppnå genom kompetent personal, som kontinuerligt utbildas, samt att vi arbetat fram ett för oss väl fungerande ledningssystem. Till vår hjälp använder vi oss av Sveriges Byggindustriers processorienterade verksamhetsledningssystem Povel.

Sjövalla Byggservice är även miljödiplomerade enligt svensk miljöbas.

Sjövalla Byggservice

Affärside

Vår ambition är att hålla högsta möjliga kvalitet, kompetens och servicenivå, för att på så sätt tillgodo se våra beställare och kunders önskemål. Vi lägger stor vikt vid att personalen skall trivas och känna ansvar för de arbetsuppgifter som företaget utför för våra beställare.

Vision

Att vi alla inom företaget gemensamt strävar mot att ständigt förbättra oss. Nöjda kunder återkommer.