VVS-Avdelning

SNABB SERVICE • MED KUNDEN I FOKUS • KVALITET, KOMPETENS OCH KUNDFOKUS

Sjövalla Byggservice har egen VVS-avdelning

Vi har idag 10st egna anställda rörläggare med behörighet säkervatten med Mikael Bryngelsson i spetsen som arbetsledare.                                                                               Anledningen till att vi vill bredda våran verksamhet med Vvs är att vi vill kunna komma ut ännu snabbare i akutskedet för att hjälpa kunden på bästa sätt.

Skadereparationer

Sjövalla Byggservice åtgärdar alla typer av fastighetsskador. Vårt fokus ligger i att snabbt vara på plats, identifiera skadeorsaken och stoppa den, för att i mesta möjliga mån minimera följdskador.

Det kan vara skadereparationer efter en brand, vattenläcka eller påkörningsskador. Vi tar oss an helheten, från besiktning och till myndighetskontakter och rapportering till försäkringsbolag.

På så sätt vill vi garantera att du som kund alltid kan känna dig trygg med att vi tar hand om och återställer skadan på bästa möjliga sätt.

Vid en akut olycka eller skada är det extra viktigt med ett positivt bemötande. Vi ser det som vår uppgift att ta oss an själva skadan, men också att stötta och hjälpa dem som drabbats. Vi sätter våra kunder i fokus och vill att de ska känna sig trygga, hela vägen.