Information om Covid-19

Hos Sjövalla Byggservice AB / Sjövalla VVS AB fortgår verksamheten som vanligt (nästan)

Vi inom Sjövalla har beslutat att agera med lugn för att inte bidra till den oro som håller på att sprida sig världen över.

Det betyder dock inte att vi negligerar problemen, snarare tvärtom.

Vi är fast beslutna att agera ansvarsfullt i enlighet med de råd och rekommendationer som fortlöpande utfärdas och som löpande kan komma att ges av aktuella myndigheter och/eller andra instanser.

Vi har öppet som vanligt och vi hälsar alla gamla och nya beställare välkomna att kontakta oss.

Så här agerar vi på Sjövalla för att skydda oss själva och våra medmänniskor mot smitta:

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förhåller oss till deras råd och andra rekommendationer som de och/eller andra instanser fortlöpande kan komma att ge.
 • Vi tar del av information som kommunerna ger och inför eventuella åtgärder som en följd av denna.
 • Vi undviker att ta varandra i hand och hälsar istället på ett sätt som minimerar risken för överföring av smitta.
 • Vi tvättar händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Vi tvättar alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när vi befunnit oss i offentliga miljöer.
 • Vi hostar eller nyser i armvecket.
 • Vi undviker att röra ögon, näsa och mun när vi befinner oss i offentliga miljöer.
 • Vi är noggranna med hygienen när vi hanterar livsmedel.
 • Vi har infört en rutin där vi före ett kundbesök kommer att fråga om risken för coronavirus, allt för att minska risken för att våra medarbetare utsätts för smitta.
 • Vi minimerar antal möten med kunder och leverantörer till förmån för kontakt via telefon eller E-mail.
 • Vi undviker i möjligaste mån event med många deltagare och andra platser där det vistas många personer.